Kronendal Aftree-oord

Junie 2019 Uitgawe 69

Wat ‘n belangrike maand! Die Comrades Ultra Marathon is op 9 Junie, op 16 Junie is dit Vadersdag en Jeugdag en op 18 Junie is dit die Algemene Jaarvergadering vir Aandeelhouers.

Continue reading

Mei 2019 UItgawe 68

Dis weer stemtyd op 8 Mei en vir die Krone op 6 en 7 Mei. Ons Krone sien egter in hul gees die glorie en die almag van die Heer die Allerhoogste wat in liefde oor Sy koninkryk regeer, Hy’t belowe aan die einde op die wolke kom Hy weer. Hy is Koning HY REGEER!

Continue reading

April 2019 Uitgawe 67

Jy het ‘n groot verlede, Jesus sterf vir jou,

Jy het ‘n groot hede, Jesus Leef vir jou

Jy het ‘n groot toekoms, Jesus kom vir jou!

Geseënde Paasfees

 –  JESUS LEEF!!!!

Kroongroete/Crown greetings

Wanie (Redakteur/Editor)

  Continue reading

Februarie 2019 Uitgawe 65

Die  Algemene Jaarvergadering van die Inwonerskomitee is agter die rug. Die nuwe komitee is gekies en almal is volstoom aan die werk. Die eerste klere-uitstalling is gehou, dus wys dit dat 2019 aan die gang is.

Continue reading

Desember 2018 Uitgawe 63

It’s Christmas time again and some of us will be with their families.

From my side, I just want to thank each resident for their kind love, each staff member for their love to the residents and colleagues  and to our manager—thank you so much for being our mentor.

May all of you have a wonderful Christmas. I believe Chris is going to spoil you on Christmas day with a delicious meal.

Continue reading